Правління Агенції прийняло Рішення про створення волонтерської програми

Правління Агенції прийняло Рішення про створення волонтерської програми

Правління Агенції з питань виконання рішень прийняло Рішення про створення спеціальної програми участі у сприянні матеріально-технічного забезпечення особового складу окремих підрозділів збройних формувань, які боронять Україну від збройної агресії російської федерації.

У відповідності до положень пункту 5.2.2.7 Статуту Громадської організації «Агенція з питань виконання рішень» (далі – Агенція), затвердженого Протоколом Установчого з’їзду від 02.06.2016 № 1 (далі – Статут), Правління Агенції здійснює керівництво та забезпечення поточної діяльності Агенції.

Однією із основних цілей Агенції, згідно з п. 2.1. Статуту, є формування демократичного, правового громадянського суспільства. Очевидно, війна російської федерації проти України створює перешкоди для досягнення такої мети. Пунктом 2.2. Статуту визначено, що для досягнення статутної мети, Агенція ставить перед собою завдання, зокрема, розробляти та реалізовувати проєкти та програми, направлені на досягнення мети Агенції; взаємодіяти з державними, профспілковими, комерційними та громадськими організаціями з питань реалізації планів та програм Агенції; звертатися до органів державної влади, а також до інших органів з пропозиціями, які відповідають реалізації цілей та завдань Агенції; утворювати фонди для фінансування спеціальних програм.

Відповідно до п. 3 Статуту, Агенція має право, зокрема, набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України; використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Агенції тощо.

Джерелами формування коштів та іншого майна Агенції, відповідно до п. 6.2. Статуту, є, зокрема, безповоротна фінансова допомога, безоплатна передача майна, добровільні пожертвування або гранти від членів Агенції, громадян України, громадян інших країн, інших українських та зарубіжних об’єднань громадян і благодійних організацій, підприємств, установ і організацій; дотації, субсидії, гранти, надані в межах гуманітарної та технічної допомоги, що надається відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

Пунктом 6.5. Статуту визначено, що майно та кошти Агенції можуть бути використані, зокрема, на фінансування окремих програм Агенції. Також п. 6.8. Статуту встановлено, що кошти та інше майно Агенції не можуть перерозподілятись між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.

Враховуючи викладене, засіданням Правління,

ВИРІШЕНО:

  1. На час до припинення або скасування воєнного стану в Україні, запровадити окрему спеціальну програму участі у сприянні матеріально-технічного забезпечення особового складу окремих підрозділів збройних формувань, які боронять Україну.
  2. В межах окремої спеціальної програми забезпечити прийняття коштів та майна (в тому числі для передачі та без прийняття на баланс) для подальшої передачі відповідним збройним формуванням (Збройних Сил України, Територіальної оборони, добровольчих формувань тощо) відповідно до наявних потреб.
  3. Відкрити окремий рахунок у банківській установі для залучення та використання коштів саме з метою реалізації окремої спеціальної програми.
  4. Координацію програми покласти на члена Правління Агенції Вербу Ольгу Богданівну.
  5. З метою виконання цього Рішення, визначити, що Координатор програми Верба Ольга Богданівна має повноваження на представництво інтересів Агенції в усіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, перед будь-якими фізичними та юридичними особами з питань, пов’язаних із виконанням цього Рішення.
  6. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Про автора

Інформаційна служба administrator