Договір-оферта

ДОГОВІР
публічної оферти про організацію заходу
«Приватне провадження 2020»

Цей договір, в якому одна сторона Громадська організація «Агенція з питань виконання рішень», код 40682954 (надалі–Агенція), і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Учасник), з іншого боку, далі разом — Сторони, уклали даний договір (далі — Договір) адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Агенції, укласти з Учасниками договір по організації заходу «Приватне провадження 2019» (надалі – Захід).

Необхідно прочитати цей договір публічної оферти про організації Заходу і якщо не зрозумілий будь-який з пунктів цього Договору або у Учасника відсутня інформація, що його цікавить, – до здійснення оплати вартості організації Заходу необхідно відвідати сайт організаторf заходу: https://ae.org.ua/, де отримати необхідну інформацію або звернутися на електронну пошту організатора Заходу: office@ae.org.ua та отримати необхідні роз’яснення.

У випадку оплати вартості заходу вважається, що Учасник цілком та безумовно погоджується з умовами цього Договору (акцепт Договору), Учаснику зрозумілі його положення і він зобов’язується виконувати його умови.

На вимогу Учасника, текст цього Договору публічної оферти направлятиметься Учаснику на вказану ним адресу електронної пошти.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір регламентує умови і порядок оплати вартості організації Заходу і зобов’язання, що виникають у зв’язку з цим у його Сторін.

1.2. Оплата вартості участі у Заході здійснюється Учасником виключно на умовах цього Договору і лише в разі його повного і беззастережного прийняття. Часткове прийняття, а так само прийняття на інших умовах не допускається. Здійснення Учасником оплати за участь у Заході на запропонованих у цьому Договорі умовах свідчить про укладення між ними Договору.

1.3. З метою оплати вартості участі у Заході, особи здійснюють їх оплату з використання платіжної системи Liqpay або за реквізитами Агенції.

1.4. Агенція має право в будь-який час вносити зміни в цей Договір. Договір зі змінами поширюється на Учасника, якщо після внесення змін до Договору Учасник не повідомив про відмову від прийняття його умов протягом п’яти робочих днів з дня внесення змін.

ІІ. Предмет договору

2.1. Агенція здійснює організацію Заходу «Приватне провадження 2020» в межах якого Учасникам надаються інформаційно-консультативні послуги. Для організації Заходу Агенція залучає, зокрема, діючих приватних виконавців, відомості про яких включені до Єдиного реєстру приватних виконавців, інших фахівців а також суб’єктів господарювання, в тому числі, на платній основі.

2.2. Місце проведення заходу: Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький», конференц-зала № 3.

2.3. Дата проведення заходу: 18.09.2020.

2.4. Час проведення заходу: з 9:00 до 14:00.

2.5. Інформація про вартість відвідування (участі) заходу знаходиться на сайті організатора заходу: https://ae.org.ua/event2020/ і може бути змінена Агенцією в будь-який час для будь-якого кола осіб в односторонньому порядку. У разі зміни вартості будь-яких категорій квитків (вартості участі у Заході), зміни не поширюються на квитки (вартість участі у Заході), які вже були оплачені на момент такої зміни.

2.6. Відвідати Захід можуть повнолітні особи, які не перебувають в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, не мають зовнішніх ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Представник Агенції має право не допустити будь-яку особу до приміщення, визначеного пунктом 2.2. цього Договору у час проведення Заходу, визначений пунктами 2.3. та 2.4. цього Договору на власний розсуд без пояснення причин.

ІІІ. Права та обов’язки сторін

3.1. Агенція зобов’язана:

– надати Учаснику, на його вимогу, у спосіб визначений цим Договором підтвердження реєстрації для участі у Заході;

– організувати та провести Захід;

– під час Заходу не допускати присутності в місці проведення Заходу кількості Учасників, що перевищує дозволену чинним на день проведення Заходу законодавством кількість з урахуванням площі приміщення в якому проводиться Захід.

3.2. Агенція має право:

– отримати кошти у розмірі вартості участі у Заході;

– не надавати підтвердження участі у Заході до надходження коштів у розмірі 100% вартості замовлення на рахунок Агенції;

– не допустити до участі у заході будь-яких осіб у разі наявності у таких осіб ознак захворювання (підвищена температура, кашель тощо).

3.3.Учасник зобов’язаний дотримуватися загальноприйнятих правил етикету, не порушувати громадський порядок, дотримуватися протиепідеміологічних заходів, під час Заходу носити захисну маску, користуватися антисептичними засобами, дотримуватися дистанції відповідно до розміщених в залі місць для Учасників.

3.3. Учасник має право:

– взяти участь у Заході на умовах визначених цим Договором, крім випадків, встановлених пунктом 2.6. цього Договору.

– отримати підтвердження реєстрації для участі у Заході в порядку визначеному цим Договором.

3.4. Вартість квитка (сплати Учасником за участь у Заході) може бути повернута Агенцією Учасникові на власний розсуд у випадках, якщо Учасник не брав участі у Заході з вини Агенції.

3.5. Для реєстрації Учасника та допущення його до участі у Заході, Учаснику необхідно крім оплати вартості участі у Заході, надати Агенції інформацію про прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності) Учасника, адреси його електронної пошти та номеру телефону для комунікації в разі такої необхідності.

3.6. Агенція не несе відповідальності за помилки, допущені Учасником при реєстрації для участі у Заході, зокрема, помилки у прізвищі, імені та по-батькові.

ІV. Прикінцеві положення

4.1. Цей договір публічної оферти вступає в силу з моменту розміщення тексту договору на сайті https://ae.org.ua/  та діє до 18.09.2020 включно.

4.2. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010, Учасник визнає і погоджується з наданням Агенції своїх персональних даних, які отримані Агенцією в процесі оплати участі у Заході та здійснення реєстрації для участі у Заході, зокрема, прізвище, ім’я, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Обробка персональних даних Учасника здійснюється відповідно до законодавства України. Учасник дає Агенції право на обробку його персональних даних у зв’язку з організацією та проведенням Заходу. Термін використання наданих персональних даних -безстроково.

4.3. Спори, пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.